www.aselekraft.net | info@aselekraft.net
Åsele Elnät AB Taxor 2019-01-01
ENKELTARIFFEN A
Lönsamhetsgräns mellan Enkel och Mellantariffen
MELLANTARIFFEN B
TIDSTARIFFEN T
Mätar -
säkring (AMP)
Fast avgift exkl moms (kr / år)
inkl moms (kr / år)
Årsförbrukning i kilowattimmar (kWh)
Mätar -
säkring (AMP)
Fast avgift exkl moms (kr / år)
inkl moms (kr / år)
Mätar -
säkring (AMP)
Fast avgift exkl moms (kr / år)
inkl moms (kr / år)

* 16

1 590

1 988

             

16

3 438

4 298

       

16

4 903

6 129

20

4 521

5 651

       

20

6 142

7 678

25

5 672

7 090

       

25

7 575

9 469

35

7 973

9 966

       

35

10 825

13 531

50

11 389

14 236

       

50

15 384

19 230

63

14 340

17 925

       

63

19 433

24 291

80

18 229

22 786

168 346

80

26 983

33 729

80

24 745

30 931

100

23 717

29 646

218 635

100

35 086

43 858

100

30 992

38 740

125

29 689

37 111

273 577

125

43 915

54 894

125

38 802

48 503

160

38 091

47 614

349 769

160

56 279

70 349

160

49 726

62 158

200

47 674

59 593

437 250

200

70 411

88 014

200

62 216

77 770

ÖVERFÖRINGSAVGIFTER
 
Nättariff öre / kWh
Nättariff inkl moms / kWh      
Enkeltariff
20,7
25,9
       
Mellantariff
15,5
19,4
       
Tidstariff                
November-Mars Hög Måndag-fredag kl 06-22
31,0
38,8
       
Övrig tid Låg
9,0
11,3
       
           
* Lägenhet: Avgiften gäller för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa abonnemang ska vara fastghetsel med normaltaxa.

Från 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas. Flytten av skatten innebär ingen ökad kostnad för dig som kund, bara att skatten aviseras på din elnätsfaktura istället för din elhandelsfaktura.

Elberedskapsavgift 45 kr, nätövervakningsavgift 3 kr och elsäkerhetsavgift på 9,50 kr tas ut en gång per år.
På dessa avgifter tillkommer moms, fn 25%. Ev ändringar av ovanstående avgifter och moms medför motsvarande ändring av taxorna.

Aktuella Allmänna avtalsvillkor gäller för konsument och näringsverksamhet.

Flyttning anmäles senast 7 dagar före avläsningsdag, sen anmälan debiteras med 200 kr.

Kontaktuppgifter

Åsele Kraft AB
Centralgatan 31
919 31 Åsele
Tel: 0941 - 100 03
Öppettider:08.00-16.00
Lunch: 12.00-13.00

Länkskafferi

- Svensk Energi
- Energimyndigheten

Elleverantören nära dig

Copyright © 2019 Åsele Kraft AB All rights reserved.